×

HAIO en co-assistenten

Tijdens de coschappen leer je zelfstandig patiëntenzorg verlenen. Je oefent het afnemen van anamnese, uitvoeren van het lichamelijk onderzoek, maken van een differentiaaldiagnose en een plan maken voor verder onderzoek of behandeling. Je werkt altijd onder supervisie en verantwoordelijkheid van een arts.

Wat houdt de opleiding in?

Coschappen maken deel uit van de studie geneeskunde. De invulling en duur van de coschappen verschillen per universiteit. De totale duur van de coschappen is ongeveer twee jaar, inclusief wetenschappelijke stage. Tijdens de coschappen leer je zelfstandig patiëntenzorg verlenen. Je oefent het afnemen van anamnese, uitvoeren van het lichamelijk onderzoek, maken van een differentiaaldiagnose en een plan maken voor verder onderzoek of behandeling. Je werkt altijd onder supervisie en verantwoordelijkheid van een arts. Sevagram biedt stageplekken aan coassistenten in het kader van de coschappen:

  1. Sociale Geneeskunde;
  2. Keuzecoschap (ouderen geneeskunde);
  3. GEZP.
Op welke locatie volg ik de opleiding?
+

Afhankelijk van de leerdoelen van de coassistent wordt samen met de coördinerende Specialist Ouderengeneeskunde van Sevagram (=Jules Houwers) gekeken welke locatie(s) van Sevagram het best passend zijn.

Wie begeleidt mij?
+

De coassistent wordt begeleid door een ANIOS/AIOS ouderengeneeskunde en/of een Specialist Ouderengeneeskunde op desbetreffende locatie binnen Sevagram.

Hoeveel uur per week staan er voor de opleiding?
+

Dat hangt af van het soort coschap (Sociale Geneeskunde, keuzecoschap of GEZP) en of de coassistent de opleiding tot arts voltijd of deeltijd volgt. Bij sommige coschappen is er sprake van een terugkomdag.

Hoe kan ik solliciteren?
+

In het geval van de coschap Sociale Geneeskunde worden coassistenten die hun studie bij de Universiteit Maastricht volgen gekoppeld aan een organisatie. In het geval van een keuzecoschap of GEZP kan een coassistent proactief contact opnemen met de coördinerende Specialist Ouderengeneeskunde van Sevagram (=Steven Arends) middels e-mail medischedienst@sevagram.nl om de mogelijkheden te bespreken.